Transdermal_CBD-THC_MedRec2018-07-18T12:18:25-06:00